Kurumsal

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin isteklerine istenen kalitede, zamanında ve hızlı cevap vermek, müşteri memnuniyetinin ölçülerek gerektiğinde sistemin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak, müşterilerimizin gelecekteki beklentileri üzerine odaklanarak ve alanımızda teknolojik gelişmeleri zamanında ve yakından takip etmek suretiyle kuruluşumuzun sağlık sektöründeki rekabet payını ve dolayısıyla Pazar payını arttırmak, Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve etkinliği için azami gayreti göstermek kalite politikamızın temelini oluşturur.
 
Bu politikaya uymak için kuruluşumuzun bünyesinde çalışan tüm personelimiz tarafından; Kalite Yönetim Sistemimizin temelini oluşturan süreçlerin performanslarını değerlendirmek suretiyle, sistemin sürekli iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesi ile; kuruluşumuzun ulusal ve uluslar arası platformda sözü geçen bir konumda olması sağlanacaktır.
 
Müşteri istekleri ile başlayıp, planlama, hammadde temini, üretim ve müşteriye ürünün ideal koşullarda ulaştırılması ile tamamlanan hizmet bütünlüğümüzün her evresinde, eğitilmiş personelimizin hedefi, belirlenen prensipler dahilinde; zamanında ve her seferinde aynı kalitedeki ürün standardını sağlamak ve sunmaktır.